- Medische voetzorg

Medische voetzorg

Medisch pedicure
Een medisch pedicure is een pedicure die naast de basisopleiding een kopstudie ‘medisch pedicure’ heeft doorlopen (MBO4), waardoor zij alle soorten risicovoeten kan behandelen, waaronder die van diabetespatiënten. Zij heeft de beschikking over specialistische technieken waarmee zij complexere voet- en nagelproblematiek kan behandelen. 

Risicovoeten
De zogenaamde risicovoeten kunnen onder andere ontstaan zijn ten gevolge van reuma, diabetes, spasticiteit, ouderdom en verwaarlozing. De (medisch) pedicure is speciaal opgeleid voor de behandeling van deze doelgroepen.

Vergoeding zorgverzekeraars
Voor in aanmerking te komen voor een vergoeding van de voetzorg dient u naar een Medisch Pedicure te gaan die in het bezit is van een certificaat van het Kwaliteits Register Pedicures (KRP).

Om geregistreerd te worden en blijven, dienen wij, uiteraard, in het bezit te zijn van een erkend diploma en herhaaldelijk cursussen en opleidingen te volgen.

Om u te mogen behandelen (uiteraard) moeten wij bijblijven met onze scholing maar ook meer administratieve handelingen verrichten.

Vergoeding voetzorg bij Diabetes Mellitus

Vergoeding Pedicure

Heeft u Diabetes en er is vastgesteld dat u binnen zorgprofiel 0 of 1 valt dan betaald u bij ons de reguliere prijs, deze prijzen vindt u bij "Voetzorg" in ons menu.

Heeft u zorgprofiel 2, 3 of 4 dan dient u, met een verwijzing van uw behandelend arts, een afspraak te maken met een (uw) Podotherapeut. Deze stelt via een voetonderzoek een behandelplan op. Aan de hand van dit behandelplan kunt u een afspraak plannen bij de Pedicure.

De medische voetzorg die u bij de Pedicure krijgt, wordt vergoed uit de basisverzekering. De podotherapeut ontvangt voor deze ketenzorg een budget van de zorgverzekering. Daarom dient een Podoterapeut en een Pedicure wel een samenwerkingsovereenkomst te hebben.

Eigen bijdrage

U krijgt het grootste gedeelte van de behandeling vergoed, echter alleen de medisch noodzakelijke zorg, deze wordt bepaald door de Podotherapeut en staat in uw behandelplan. 
De eigen bijdrage die u betaald bestaat uit de rest van de behandeling, de cosmetische zorg. Hierbij moet u denken aan, knippen, fraisen en nagelomgeving schoonmaken, eelt verwijderen, incremen, etc.

Eigen bijdrage cosmetische zorg

€ 9,50

Behandeling bij Reuma of Diabetes (zonder vergoeding)

Anamnese, voetonderzoek, schoeninspectie. Volledige verzorging van uw voeten, nagel en nagelomgeving, eventuele eelt en likdoorns verwijderen.
Bent u RA-Patiënt dan krijgt u waarschijnlijk vergoeding, Vraag er na bij uw zorgverzekering.

€ 30,00

Toeslag Ambulant

Bent u minder vallide dan komen wij ook graag bij u thuis.

Hiervoor vragen wij een toeslag van € 5,00

Podotherapeuten waar wij een overeenkomst mee hebben.